ÜYELİK GİRİŞİ
KATEGORİLER
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 30° 16°
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret3306011
Takvim

Cümle anlamı

1."Yıpranmak, paslanmaktan iyidir." sözüyle an¬latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıpranmanın önemli bir şey olduğu
B) Tembellikten çalışmanın iyi olduğu
C) Paslanmanın zararlı olduğu
D) Paslanarak eskimenin kötü olduğu
 
 
2."Şu anlattıkları ... gibi geliyor bana"
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa hangi¬si getirilirse sözü söyleyen, kendisine anlatı¬lanlara inanmamış olur?
A) aklı başında
B) su götürmez
C) gerçeğin kendisi
D) boş şeyler

3. (I) Yolcular, memleketlerine ve bekleyenlerine kavuşmak neşesiyle acele acele eşyalarını top¬luyorlar, gemiden inmeye hazırlanıyorlardı. (II) Kendi evlerine gidecek, tanıdıklarını bulacak, kaldırımlara ayrı bir güvenle basacaklardı. (III) O, bu adamlara gıptayla bakarak yatağını istek¬sizce topladı. (IV) Çürük bavulunu kapayıp ipler¬le sardı, üzerine oturdu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi¬si yazarın yorumunu içermemektedir?
B)lll
C) II
D)
A) IV4.Son kırlangıç da uçtu Ilık rüzgârlar ülkesine Nereye ulaşılır, söyler misin, Gölgeler ardından koşarak?...
Şiirde geçen "gölgeler ardından koşmak" la asıl anlatılmak istenen ne olabilir?
A) Boş şeylerle uğraşma
B) Gelecek günleri düşünme
C) Hayâllere dalma
D) Çok çalışma
 
 

5."Bütün dehâmı hayatıma koydum, eserime de yalnız hünerimi." diyen biri için hangisi söyle¬nemez?
A) Eserlerini beceriyle oluşturduğu
B) Beceriyi zekâdan üstün tuttuğu
C) Zekâsının tüm hayatını etkilediği
D) Hünerden daha çok zekâya güvendiği
 

 
6.        I. kime
II. dost
III. düşman
IV. bilinmez
V. zamanın
VI. kime
VII. olacağı
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?
A) V-I-IV-III-VI-VII-II
B) V — I — II — VI — III — VII — IV 
C)ll — V — I — IV — III — VI — VII
D) III-V-I-VII-II-IV-VI
 

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üs¬lûbundan bahsedilmemiştir?
A) Dili çok iyi kullanan biridir.
B) Kahramanlarını her zaman doğadan seçer.
C) Yazıları bir hikâyeyle başlar. 
D)Okuyucularına kendini sevdirir.
 
 
8.    Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine decinilmemiştir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Sırrını paylaşmamak 
C)Sevgi duymak
D) Değerlendirmede bulunmak

9.    Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Şiir, edebiyatımızda en çok işlenen bir türdür.
B) Şiir, duygu arın ahenkle dile getirilmesidir. 
C)Şiir, duygu arı heyecana getiren bir çığlıktır. 
D)Şiir, şairin duygu fırtınası, gönül ışığıdır.


10. "Savundukları düşüncelerle yaptıkları arasında tutarsızlık olanlar, aynanın, kendilerini görmek istedikleri gibi değil de oldukları gibi göstermesi¬ne tepki gösteriyorlar."
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlatıl¬mak istenene en yakındır?
A) Kişiliklerinde tutarsızlık olanlar, aynalara tepki göstermelidir.
B) Düşünceleri ile davranışlarında çelişki olanlar gerçekleri kabul etmezler.
C) Aynalar, kişileri oldukları gibi yansıtmalıdır.
D) Davranışları ile söyledikleri arasında uyum ol¬mayanlar toplumda sevilmezler.
 
 

11. "Bilgili kişilerin bulunmadığı bir toplulukta az bil¬gili kişi dahilik taslar." anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş teneke çok tınılar.
B) Eşek ot olmaz, ciğer et olmaz.
C) Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
D) Alçak yer yiğidi hor gösterir.
 

 
12. "Zafer, zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe." Cümlesine anlamca en ya¬kın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenildim, dedirttiren zafer gerçek zaferdir.
B) Zafer için düşmanı yenmek yeterli değildir.
C) Yenilgiyi kabul eden düşman övülmez.
D) Savaşta önemli olan yenmek değildir.
 

13. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "gerekçe" bildirilmiştir?
A) Sanat bir ufuk açmalıdır insanın zihninde.
B) Çiçeklerin güzelliği büyülemişti bizi. 
C)Bazı güzellikler detaylarda gizlidir.
D)Çeşmeler açık kaldığından evi su bastı.

14. (I) Edebi akımları düzenli takip edemiyorduk. (II) Ara sıra gözümüze yeni imzalar çarpıyordu. "Ha¬lide Nusret" isminin üstünde birkaç şiir, bir iki manzume okuduk. (III) Nesirde bir kitabı çıkmış¬tı. (IV) Sanırım henüz kişiliğini arıyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir "değerlendirme" söz konusudur?

A) I
 
B)
 
C) III
 
D) IV

15. Bir bilge, çocuklarına öğüt veriyordu: "Canım ço¬cuklarım, hüner öğrenin. Dünyanın varlığı güve¬ne değmez; mevki, şehrin kapısından dışarı çı¬kamaz. Para pul daima tehlikededir: Ya bir çırpı¬da hırsız götürür, ya da azar azar sahibi yer. Ama hüner, akan bir çeşmedir; devamlı bir dev¬lettir."
Paragrafın temel düşüncesini aşağıdaki ata-sözlerinden hangisi doğrular?
A) İğne ile kuyu kazılmaz.
B) Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
C) İşleyen demir ışıldar. 
D)Sanat, altın bileziktir.

 
16. "Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ül¬kemi o kadar çok severim." diyen birinin aşağı-dakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Ülkemin güzelliklerine hayranım.
B) Yabancı ülkelerde yaşamak istemem.
C) Ülkemi tanıdıkça başka ülkeleri de tanırım.
D) Başka yerleri gezmeyen ülkesini sevemez.
 

 

17. "Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit in¬sanlar ona hayran kalır, akıllı insanlar ise ondan yararlanır."
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangi¬si çıkarılabilir?
A) İnsanlardan yararlananlar akıllı kişilerdir.
B) Akıllılar okumaktan faydalananlardır.
C) Okumayı küçümsemek basit insanların işidir. 
D)Okumaya hayranlık duymak kurnazlıktır.
 

 

 
18. Serin pembe bir yaz şafağı söküyor usulca, kim¬selere hissettirmeden. (I) Birazdan her şey baş¬layacak ve bunun dirilten sevinci tadacak. (II) İlk kuşlar yuvalarını terk edecek, ilk pencere açıla¬cak. (III) Sokaktan sesler gelecek, umutlar süre¬cek ve düşler devam edecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek. (IV) Bizse günün öte¬sine geçmek için dışarıda ışıkların olduğunu ha¬yal etmeliyiz.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I   B) II   C) III    D) IV
 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "gözlem" söz konusudur?
A) Tek çiçekle bahar olmaz.
B) Bahar başarılı bir öğrenciymiş.
C) Yine bahar geldi, her yer yemyeşil.
D) Sonbahar en güzel mevsimdir.

20. "insan büyük bir bölümünü ... aramakla geçi¬
rir."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi söz¬cüklerin getirilmesi daha uygundur?
A) geçmişinin - geleceği
B) hayatının - üzüntüyü 
C)yaşamının - mutluluğu 
D) gününün - geçmişini

21. "Gerçek sanatçı, toplumu toplum yapan duygu ve duyarlılığı, bir kutsal belge hâlinde, gelecek çağlara taşıyan bir iyi niyet elçisidir."
Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek sanatçı toplumun değer yargılarına sahip çıkıp onları gelecek nesillere taşıyan bir yol göstericidir.
B) Gerçek sanatçı toplumla daima iç içe olup, topluma bir şeyler vermeyi hedefleyen kişidir.
C) Gerçek sanatçı toplumla bütünleşip, toplumu anlayabilen ve toplumu yönlendiren kişidir.
D) Gerçek sanatçı toplumu her şeyin üstünde tu¬tan anlayışa sahip olmalıdır.


 
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaygılı ol¬ma" söz konusudur?
A) Bu saate kadar eve gelmiş olmalıydı.
B) Her iş olacağına varır nasıl olsa. 
C)Olanları bir türlü anlayamıyorum.
D) Sen de onlar gibi mi düşünüyorsun?
 

 

23. Peyami Safa, yarım asra yakın bir zaman Babı¬âli'de sırf kalemi ile yaşayan ender insanlardan biriydi.
"Peyami Safa" ile ilgili altı çizili sözlerle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Geçimini yazdıklarıyla sağlaması
B) Uzun süre aynı kalemi kullanması 
C)Tek dostunun kalemi olması
D) Kaleminin sanatçı için önemli olması
 

 
24. Karanlıkta olduğunu hissetmeyen ışığa yönele¬mez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam¬ca eiLyaJkmdjr?
A) İnsanın çare araması çaresiz kalmasındandır.
B) Aydınlıkta olan insanların ışığa ihtiyacı yoktur. 
C)Kişi bir kötülük gördüğünde onu düzeltmelidir. 
D) İnsan kendini karanlıkta hissetmemelidir.
 

CÜMLE ANLAMI    TEST : 15
 

1.    "Bazen bir mısra hayatı değiştirir."
Bu sözü söyleyen kişi için hangisi söylene¬mez?
A) Hayatını mısraya benzetmektedir.
B) Şiirin insanı etkilediğini düşünmektedir.
C) Hayatın bazen değiştiğine inanmaktadır. 
D)Mısraların önemsiz olduğunu düşünmektedir.

2.    "Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, ade¬ta..."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümlenin anlamı en uygun bi¬çimde tamamlanmış olur?
A) Başımdan kaynar sular döküldü.
B) Aklım başımdan gitti.
C) Yerin dibine geçtim
D) Nefesim kesilir gibi oldu.

3.    Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "tedbir" anlamı vardır?
A) Baş eğmekle baş ağrımaz
B) Her kaşığın kısmeti bir olmaz
C) Kuşkulu uyku evin bekçisidir
D) Buldun bir börek, sahibi nene gerek

4.    "Güzellik kaybolur, erdem yaşar."
Diyen birinin hangisini söylemesi beklene¬mez?
A) Dış güzellikler değil, iç güzellikler önemlidir.
B) Güzellik olmazsa erdemler de olmaz.
C) Kalıcı olan tek şey iyi özelliklerdir.
D) Güzellikler, güzel huylarla nitelikli hâle gelir.
 

 
5.        I. olduğu
II. zenginlik
III. vardır
IV. başarı da
V. yerde
VI. ve
VII. sevginin
Yukarıdaki sözcüklerle ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır?
A) IV. VII, I, V, VI, III, II
B)l, V, II, VI, VII, III, IV      C)VII, I, V, II, VI, IV, III       D)VII, V, IV, II, VI, III, I
        

6.        I. Bireysel oluşların toplumsallaştığı her yer
 de sanat vardır.
 II. Sanat, bireysel ürünlerin toplumla buluş-
 masından doğar.
 III. Sanatın işlevlerinden biri de toplumsal so-
runları irdelemektir.
IV. Toplumca benimsenen sanat yapıtları kalı¬cı olur.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın an¬lamlıdır?
A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV
 

 
7.    (I) Dirilmek ve yeniden hayata sarılmak istiyor¬sak sabah derinliklerinden mahrum kalmamalı.
(II) Güneşten önce kalkıp pencereleri açmalı.
(III) Gün ışıkları gelmeden açılan pencereleri
mutlaka kuş sesleri dolduracaktır. (IV) Ve nisan¬
da yürümeli, hep yürümeli insan.
Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) IV      B) III      C) II      D) I
 
 

8.    Ağlarken gözden yaş mı akmalı Gülerken insan ağlayamaz mı
Yukarıdaki dizelere anlamca en uzak cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) insan, bazen gözyaşlarını içine akıtabilir.
B) insanın gülerken ağladığı anlar vardır.
C) Ağlamak her zaman gözyaşını gerektirmez.
D)Seviçten ağlanılan zamanlar da olabilir.

9. Beyazıt durağı kalabalık ana duraklardan sayılır. (I) Bunun nedenini Beyazıt'ın merkeziliğinde aramaya gerek yok. (II) Birçok insanı çekecek kadar zenginlik barındırır koynunda Beyazıt. (III) Yediden yetmişe, tüm yaş gruplarından, her meslekten insanların ve hatta mesleği olmayan¬ların yolu geçer buradan. (IV) Dersi kıran liseli¬ler, kitap kokusuna bayılanlar, gezinti yapanlar...
Parçada numaralandırılmış cümlelerden han¬gisinde Beyazıt'ın kalabalık olmasının gerek¬çesi verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV

10. "Saygılı, hoşgörülü ve sevecen bir kişiliğe sahip olmalıyız, insanları düşüncelerinden dolayı kına-mamalıyız."
Cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uy¬gun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her insanın kendine göre bir düşünüş şekli vardır.
B) Herkes düşündüğü şeyi rahatça ifade edebilme¬li ve karşısındakine de bu imkanı tanımalıdır.
C) Hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda kötü düşüncelerin olması beklenemez.
D) İnsanın kişiliği iç dünyasının bir aynasıdır.
 


 
11. "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığın¬dan bir şey kaybetmez."
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgu-lanmamıştır?
A) Yardımlaşma                     B) Fedakârlık
C) Sevgi                                    D) Öğretme
 

 

12. (I) Nisan, beni adamakıllı inceltiyor. (II) Sabah ışıklar belirmeden kalkıyorum. (III) ilk işim pen¬cereleri açmak oluyor. (IV) Sabahın çılgın kuşla¬rı adamı cıvıltılara boğuyor.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur?
A) IV B) III C) II D) I
 

13. Çetin Altan, her yemek pişirene aşçı denmeye¬ceği gibi her yazı yazana da yazar denemeyece¬ğini ifade ederek, "Yazı bir yaşam biçimidir. Ya¬zıdan hayatını kazananlarda yazardır." diyor. Kendi çocuklarının yazar olmasına gelince, oğullarının aile meclisinde kurulan havuzdan et¬kilenmiş olabileceklerini düşünüyor.
Yukarıdaki parçada altı çizili kısımla anlatıl¬mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailedeki çocukların bilgi seviyesi ile ailenin kültür seviyesinin orantılı olduğu
B) Ailelerin kültürlü oluşu çocukları olumsuz yön¬de etkilediği
C)Ailedeki çocukların evdeki kültür ortamından etkilenebilecekleri
D) Ailede her söylenilenin çocuklarca benimsendiği
 

14. Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Sen eskiden daha çalışkandın.
B) Buralara böyle yağmur yazmazdı. C)Hiçkimseye itimat etmezdi.
D)Eskiden yalnız bir insandı.
 
 
15.     1. Eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz.
2. Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.
3. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
4. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi farklı
 
A)1 B)2
C)3 D) 4

16. Ecel gelmişse cihane Başağrısı bahane. Sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Çaresizlik              B) Ümit
C) Heyecan               D) Hastalık

17. "Dört dörtlük sonuçların, dört dörtlük mimarları olur."
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleyle çelişir?
A) İstenilen sonuca ulaşmakta işi üstlenenlerin payı büyüktür.
B) Yetenekli yöneticilerle mükemmel işler yapıla¬bilir.
C) Gelecek idealist insanların elinde en güzel şeklini bulur.
D) En güzel fikirler en mükemmel zihinlerden çıkar.


18."Aydın'a gelmesi için çok yalvardım. Nuh diyor peygamber demiyordu. Sonunda ben de ısra¬rımdan vazgeçtim."
Bu parçaya altı çizili kısmın kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kimseyi beğenmiyor, burnu havada geziyordu.
B) Öğrencileri başından savmak için uğraşıyordu.
C) Oğlumu göndermemek için çok ayak diredim.
D) Karşımızda oturuyor, çevreyi inceliyordu.

 

19."Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen insan değil, yapabileceğini söyleyebilen insandır."
Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakını aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Güzel söz söyleyebilen insan olgun sayılır.
B) Söylediğini yapan olgun insandır.
C)Hep yapamayacağını söyleyenler olgundur. D) Güzel sözle değil, işle olgunluk gösterilir.
 

 
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmamıştır?
A) Şiir bir köprüdür madde ile ruh arasında.
B) Şiir güzelliğin en yoğun ifadesidir. C)Şiir nefes alışıdır duygularımızın. D) Şiir insana varlığını hissettirir.
 

21"Türkçe'nin, ülkeler, coğrafyalar ve diller boyun¬ca macerası en çok "güzel"i aramak duygusun-dandır."
Yukarıdaki cümlede altı çizili ifadeyle kaste¬dilmek istenen aşağıdakilerden hangisi ola¬maz?
B) Değişim D) Paylaşım
A) Gelişim C) Etkileşim
 
 
22.     I. Hiç istanbul'u görmedi çocuk, gezdireceğim
II. Tramvayla mı gidelim oraya.
III. Taksime de gidin bir.
IV. Ama biz Tünel'den geçmek istiyoruz.
V. Tramvayla gidin ya.
VI. Tünel işlemiyor, kapalı.
Numaralanmış cümleler nasıl sıralanırsa kar¬şılıklı bir konuşma olur?
A) III, II, I, IV, VI, V   B)l, III, II, V, IV, VI   C)ll, V, III, I, VI, IV   D)V, II, VI, I, IV, III

23. "Atalarına, şairlerine, bayrağına sırtını dönen bir millet, kökü kurtlanmış ve çürümüş bir ağaç gibi, en ufak bir rüzgârda yerlere serilir"
Cümlesiyle asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Bayrağını yitirmiş toplumlar yaşayamazlar.
B) Toplumlar geçmişlerine sahip çıkmalıdır.
C) Atalarımızı, şairlerimizi unutmamalıyız.
D) Milletler, geçmişleriyle övünmelidir.

24. "En iyi dinlenen hatip, gözler önüne canlı resim¬ler getirebilen hatiptir."
Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söyledikleri insanın gözünde canlanmayan insana hatip denmez.
B) İyi hatiplerin resim sanatından da anlamaları gerekir.
C) İyi bir hatibin söylediği her söz resme dönüş-türülebilmelidir.
D) En iyi konuşmacı söylediği sözlerle gözümü¬zün önüne resimler çizebilen kişidir.
 
 

25. (I) O yılların tüm eşyaları gibi radyolar da insanı sabırlı olmaya zorlardı. (II) Pilli el radyoları he¬men ses verirdi. (III) Ancak lambalı radyoların il¬le de ısınması gerekirdi. (IV) Radyoyu açmak mutluluk verici bir eylemdi.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde söyle¬yenin duyguları söz konusudur?
 

A)
 
B) II
 
C) III
 
D) IV
 


 

CÜMLE ANLAMI    TEST : 16
 

1.Bir çok cesur ve kabiliyetli kimsenin yeterince çalışmamak yüzünden başarısız olduklarını gör¬düm. Başarı için ilham bekleyenlere derim ki en büyük ilham çalışmaktır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki düşünceye anlamca en uzaktır?
A) Kabiliyet tembellik yüzünden söner.
B) Kabiliyet ve cesaret başarı için yeterlidir.
C) Oturup bekleyerek hiçbir iş halledilemez. 
D)Çalışmak, başarı için en önemli adımdır.
 
 

2.    "Paylaşılan bir iki kat olur, payla

sılan bir yarıya iner."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi söz¬cüklerin getirilmesi en uygundur?
A) Sevinç-acı 
B) Üzüntü-mutluluk 
C) Keder-tasa 
D) güzellik-hüzün

3.    Aşağıdaki atasözlerinin  hangisinde "korku" anlamı yoktur?
A) Ateş böceğini görse yangın sanır.
B) Bin kargaya bir sapan taşı yeter. 
C)Dibi görünmeyen sudan geçme. 
D) Yokluk taştan katıdır.


4.    "Düşünmek için yaşamıyoruz, yaşamayı sürdür¬mek, hayatta kalabilmek için düşünüyoruz." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam¬ca en yakındır?
A) Düşünmenin gayesi, hayatın devamıdır.
B) Düşünmek, insanı hayatta başarılı kılar.
C) İnsan düşündüğü sürece hayatı sever.
D) Düşünüyorum, o halde varım

 
5.Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Çalıkuşu Reşat Nuri'nin güzel bir eseridir.
B) Sonbaharda yüreklere bir hüzün çöker. C)Güldüğü zaman gamzeleri ortaya çıkardı. D) Nisan en zalimidir ayların, bilir misin?
 

 
6.Kendi kendine ettiğini âdem Bir yere gelse edemez âlem
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu dizelere anlamca en yakındır?
A) Akıllı insan kendisine zarar verecek şeylerden kaçınır.
B) İnsanlar bir araya gelerek şahıslara verilebile¬cek zararları önler.
C) insanların bir araya gelse veremeyeceği zara¬rı kişi kendine verebilir.
D) Kişinin kötülüklerden kendini sakınması in¬sanlardan uzak durmasına bağlıdır.
 

7. "Aşk belki de vaktinden önce yaşlandırıyor bizi; sonra, gençlik uçup gittiğinde yeniden gençleş¬memizi sağlıyor."
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleden çıkarılamaz?
A) İnsanlar bazen aşk acısıyla erkenden yaşlanır.
B) İleri yaşlarında aşık olanlar kendilerini genç-leşmiş hisseder.
C)Aşk,  yaşımızdan  beklenmeyen  davranışlar sergilememize sebep olur.
D) insanlar gençken ya da yaşlıyken hep aşık olur.
 
 

8.    Aşağıdaki  beyitlerin  hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Konya Ovası'nda bir güz akşamı
Gökyüzü başımda sırçadan bir tas 
B)Gül menekşe barışmış
Küskün olanlar barışmış 
C)Gerçek hayali aştı, ufuklar uzak değil
En olmaz isteklere uzanmak yasak değil 
D) Bırak şu bitmeyen geçim derdini
Sarıl mevsimlerin güzelliğine

9. Yirmi dört yaşındaki bir şairin şiirde sultanlığını ilan etmesi aslında büyük bir cesaret işiydi. (1) Galip, o dönemde bunu gerçekleştirdi. (2) Hak¬lıydı, eski şiirin geldiği noktada daha ilerisine git¬mek mümkün değildi. (3) Dur durak bilmeyen il¬hamı ve geniş hayal dünyası sayesinde çok özel bir şiir iklimi kurmuştu. (4) Daha ilk mısralardan itibaren her okuyanı bir ışıklar ve renkler dünya¬sına götürüyordu.
Yukarıdaki cümlelerin hangisi yorum içer-mez?
B) II
A)
O) III
D) IV


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre olumludur?
A) Arkadaşımı hiç kimse tanımıyordu.
B) Suyumuz kalmadı, iki gündür susuzuz.
C) Sınavın tarihini biliyor değilim.
D)Ona haber verebilecek kimse yok değil.

 

11. "Yükselmenin iki türlüsü vardır; biri kendi aklın¬dan yararlanmak, öbürü de başkalarının akılsız¬lığından yararlanmak."
Cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarı¬lamaz?
A) Hatalardan da doğrulara ulaşılabilir.
B) insan kendi aklını kullanarak yükselebilir. 
C)Bazı akılsızca davranışlardan ders alınabilir. 
D) Başkalarının aklıyla yükselen insanlar da vardır.
 

 
12. (I) Milli şairimiz Yahya Kemal Beyatlı ölümünün 42. yıldönümünde doğum yeri olan Üsküp'te anı¬lacak. (II) Üsküp'teki Beyatlı'yı anma törenine Türkiye'den de ilim adamları, edebiyatçılar ve çok sayıda şairden oluşan bir heyet gidiyor. (III) Beyatlı'nın hayatının ve düşünce yapısının dile getirileceği bir de panel düzenlenecek. (IV) Yo¬ğun çalışmalarla düzenlenen tören ve panele çok sayıda kişinin katılacağı tahmin ediliyor.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cüm¬lelerden hangisi nesnel bir nitelik taşımaz?
A) I
B) II
C)lll
D) IV
 

13. Yıldızlar parlak ve bir bahar yeşil gözleri¬
ne hasret bu kalbim.
Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi daha uygundur?
A) daha-gibi                         B) kadar-gibi
C) çok-misali                       D) gibi-sadece
 
 

14. "Bir harekette, başlangıçtaki hızı tutmak, onu meydana getirmek kadar mühimdir."
Bu cümleye en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir işin sonucuna ulaşmak en önemli şeydir.
B) Yapacağımız işlerimize hızlı başlamak sonu¬ca ulaşmak demektir.
C)Önemli olan işlerimize başladığımız zamanki hızı korumaktır.
D)işlerin hangi hızla gittiği değil, ortaya çıkarıl¬ması önemlidir.

15. "Akşam en güzel masaldır, iyi anlatılırsa..." Sözünü söyleyen kişi için hangisi söylenebilir?
A) iyi masalların akşam söylendiğini düşünmek¬tedir.
B) Akşamları masalların daha etkili olduğunu dü¬şünmektedir.
C)Akşamların iyi ifade edilirse en güzel masal olduğunu düşünmektedir.
D) İyi anlatılan masalları herkesin sevdiğini dü¬şünmektedir.


16. "Düşünmeden yaşayanlar; başkalarının hayat felsefelerinin figürleri sayılırlar."
Cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın değerini, idealleri ölçüsünde anlarız.
B) Başkalarının düşünceleriyle yaşayanlar taklit¬çilikten öteye gidemez.
C) Kendi düşünce tarzını oturtmayan insanlar mutlaka yanılırlar.
D) Felsefi konularda başkalarının düşüncelerini benimseyebiliriz.

 

17.      I. Bu kitabı kardeşime alalım.
II. Kardeşime de bu kitabı alalım.
III. Kardeşime bir de bu kitabı alalım.
IV. Bu kitabı kardeşime de alalım.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi aynı anla¬ma gelmektedir?
A) ll-IV                    B) l-IV
C) ll-lll                    D) l-lll
 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "varsa¬yım" söz konusudur?
A) Diyelim ki ödemeyi geciktirdim, ne olur?
B) Yaptıklarımın karşılığını hiç beklemedim ki. 
C)Ben başaracağıma kendimi inandırmışım. 
D)Bu ağır yükleri taşıyabilir mi bu çocuk?
 
 
19. "Muzaffer olduğu zaman kendini de yenen, iki kere galip demektir."
Yukarıdaki cümlede hangi  güzel davranış vurgulanmıştır?
A) Hoşgörülülük             B) Alçak gönüllülük
C) Gururluluk                  D) Erdemlilik
 

20. "Bir eserde önemli olan, neyin nasıl anlatıldığı değil, niçin anlatıldığıdır." Diyen bir kişi sanat eserinde neye önem vermektedir?
A) Konuya
B) İçeriğe Cf Ana fikre D) Üslûba
 
 

21. Aşağıdaki soru cümlelerin hangisinde "rica, istek" anlamı vardır?
A) Biraz geriye gider misin?
B) Dersi ben mi dinlemiyorum?
C) Bütün bunları nereden öğrendin!
D) Ne zaman adam olacağız?

22. "Düşünmeden konuşan, konuştuktan sonra dü¬şünür."
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümle¬ye anlamca en uzaktır?
A) Bir düşün, bin söyle.
B) Dinleyen, söyleyenden arif olmalı.
C) Ağızdan çıkan, başa değer.
D) Az söyleyen, çok rahat eder.


23. (I) Rıza Tevfik sözü kesilmemek şartıyla bir otu¬ruşta farkında olmadan bütün marifetlerini çok güzel anlatabilir. (II) Söz uzadıkça konu değişir ve şaşırtıcı tezatların başladığını görürsünüz. (III) Yahya Kemal'in meşhur Londra seyahatini anlatan çok latif bir hikâyesi vardır. (IV) Yahya Kemal'in Eğil Dağlar adlı eseri bu tür seyahat ya¬zılarını içerir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabi-lirlik açısından farklıdır?
 

A) I
 
B) II
 
C) III
 
D) IV

 
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cüm-
 le birinci cümlenin nedenini bildirmektedir?
A) Eskilerin günümüzdeki tanığı Antik Tiyatro, ti¬yatro olmaktan çıkmış; harabeye dönmüş.
B)Adı geçen şiiri yıllar önce ezberlemiş, şairini de tanıma fırsatı bulmuştum.
C)Gazetenin ilk sayfasındaki büyük resim tanı¬dığım birine benziyor; ama çıkaramıyordum.
D) Siyah beyaz resimlerle dolu albümüne bakı¬yor; kendini mutlu hissediyordu.
 

 
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleş¬memiş bir beklenti söz konusudur?
A) Öğretmen bugün derse gelmeyecek.
B) Seni hiç böyle sevinçli görmedim.
C) Yalan söylemek her zaman kötüdür.
D) En önce bana haber verir sanmıştım.
 
 CÜMLE ANLAMI   TEST : 17
 

1. Bana öyle geliyor ki, bizim çoğu edebiyat adamı¬mız kendi zamanlarıyla yetindikleri, ileride yaşa¬maya hazırlanmadıkları için zamanlarıyla birlikte yok olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam¬ca ejvyjüündir?
A) Zamanı, bölünmez bir bütün olarak yaşayan¬lar geleceğin yıpratıcı tesirinden kurtulabilir.       <ı
B) Birçok edebiyatçımız uzun ömürlü olmadıkla¬rından ölümsüz eserler verememişlerdir.
C) Kendi çağlarından sonra hatırlanmayanlar bü¬yük edebiyatçı sayılamazlar.
D) Gerçek sanat eserleri değerini hiçbir zaman yitirmeyen, her zaman hatırlanan eserlerdir.
 
 
2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmiştir?
A) Babasının ölümünden sonra yola çıkan genç adam, günlerden bir gün, güneş surların üze¬rinde bir mızrak boyu yükselirken, şehrin ana kapısından içeri giriyordu.
B)0 güzel halılardan bazı eskimiş parçalar, o masa ve sandalyelerden kırık dökük de olsa kalıntılar, sedefleri yarı yarıya dökülmüş de olsa o eşyalar surda burda göze çarpıyordu.
C) Mutfağa gidip içinde bir parça zeytinyağı bulu¬nan kabı alarak, ona ekmek batırıp yemek is¬tedi.
D) Pantolonları yamalıklı, yırtık ayakkabılı, kirli yakalı çocuklar okula koşuyorlar, sabahları derse girmeden, öğretmenleriyle selamlaşıyorlardı.

3.    İnsanoğlunun ilerlemesi, yarını dünden daha iyi değilse bile, bugünden başka kılması, korkuya aldırmamasına bağlı değil midir? Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümle¬ye en yakındır?
A) Yarını dünden daha iyi yapamıyorsak yerimiz¬de sayıyoruz demektir.
B) İnsanoğlunun ilerlemesi korkuyu yenmesine bağlıdır.
C) Korku, teknolojinin önündeki yenilmesi zor olan engellerden birisidir.
D) Sanatta gelecek çağlara kalma, özgür ve kor¬kusuzca eserler vermeye bağlıdır.
 
 
4. Köyden kente göç küçücük çocukların da çalış¬masını zorunlu kılıyor Diyarbakır'da. Kimi zaman pazar yerinde kimi zaman tarihi Ulu Camii'nin avlusunda bir şeyler satmaya çalışan çocuklar çeviriyor etrafınızı...
Yukarıdaki parçada çocukların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Geçim sıkıntısının çalışmaya sevk etmesi
B) Çocukların turistlere olan merakları
C) Çocukların çeşitli yerleri gezmeyi sevmeleri
D) Küçük yaşta çalışma hayatına atılmaları

5. "Gerçek Türk sanatçısı, Avrupa'ya Batı hayran¬lığı ile gidip Türk hayranlığı ile dönen adamdır." Cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
A) Türk sanatçıları, Avrupa'da unutulmaz izler bırakmıştır.
B) Avrupalı sanatçılar, Türk sanatına ilgi duy¬maktadır.
C) Avrupa'yı ahlâk ve medeniyette taklit etmek Türk sanatçısına yakışmaz.
D)Gerçek sanatçı, Batı'yı görünce Türk insanı¬nın değerini anlayandır.
 

6."Yalancının cezası, kimsenin kendisine inanma¬ması değil, asıl kendisinin kimseye inanmaması-dır."
Bu cümlede asıl vurgulanmak istenen yargı hangisidir?
A) Yalancı olan bir insana kimse inanmaz.
B) Yalancı kendi cezasını kendisi vermektedir.
C) Bütün yalancılar ceza görmektedir.
D) Yalancının cezası, kimseye inanmamasıdır.

7.Eğer romanda bir kapı anlatılacaksa bu kapıyı romancı kendi gördüğü gibi değil, romanın kah¬ramanı nasıl görüyorsa öyle anlatmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle paralel¬lik gösterir?
A) Romancı eserine kendi yorumunu değil, kah¬ramanın yorumunu katmalıdır.
B) Bir romanda önemli olan kapının nasıl olduğu değil nasıl anlatıldığıdır.
C)Romancının bakış açısı, kahramanın bakış açısından farklı olmalıdır.
D) Eserin kalitesi kahramanın yorumlarıyla anla¬tılmasına bağlıdır.
 

8.    "Başarılı olmak isteyen her sanatçı, değişik tür¬de eserler vermeye çalışmalıdır."
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlenin anla¬mına en yakındır?
A) Her sanatçı, toplumun istekleri doğrultusunda yazmaya gayret etmelidir.
B) Çalışmalarında tek düzelik görülen sanatçılar başarılı olamazlar.
C)Bazı sanatçılar değişik türlerde eserler vere¬rek başarısızlığa düşmektedirler.
D) Değişik türde eserler veren sanatçılar, mutla¬ka ödüllendirilmelidir.

 
9. "Bugün her zamankinden çok istanbul'a benzi-yorsun." diyen bir kişi aşağıdakilerden hangi¬siyle nitelendirilebilir?
A) Hayal dünyasında yaşamaktadır.
B) Karamsar bir insandır.
C)Topluma karşı çok duyarlıdır. D) istanbul aşığı olan birisidir.
 

 
10. "Yol bilmeyenin arkasına düşmektense, bir yer¬de durmak, daha kötü duruma düşmemek, yolu¬nu yitirmemek daha iyidir."
Sözüyle anlatılmak istenene en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar kendi yolunu kendileri belirlemelidirler.
B) Bir yerde durmak, yol bilmekten iyidir. C)Yol bilmeyenin peşinden asla bir yere gitme. D) Bir yerde durmak sürekli hareketten iyidir.
 

 
11.      I. Öğretmenine hediye vermek üzere gül aldı.
II. Atlar ürktüğünden böyle koşuyor.
III. Seni sevdiği için böyle söylüyor.
IV. İzin vermediğinden babasına çok kırılmıştı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sebep-so-nuç ilişkisi yoktur?
A) I B) II C) III D) IV
 

12. "Düşündüklerini tekrar düşüneceğine, düşün¬düklerini yerine getir. Böylece yeni şeyler düşün¬meye başlayacaksın."
Bu cümlede anlatılmak istenen asıl düşünce hangisidir?
A) İnsanlar düşündüklerini tekrar tekrar düşün¬melidirler.
B) Düşündüklerini tekrar düşüneceğine yeni şey-lar düşünmelisin.
C) Düşündüklerini yerine getir ki yeni şeyler dü¬şünmek için önün açılsın.
D) Düşündüklerini yerine getirenler, düşündüğü şeyleri defalarca düşünenlerdir.
 
 

13. (I) Kırgız romancının yüreğinde derin bir ülke sevgisi var. (II) Roman ve hikâyelerinin sıcaklığı bu yoğun sevgiden yayılıyor olsa gerek. (III) Ül¬kesinin topraklarında yaşanan olayları yüzyıllar içinde oluşan efsaneleri, masalları, hikâyeleri o toprakların verimi ve mirası olarak görüyor ya¬zar. (IV) Bu mirası bugüne ve geleceğin insanı¬na çok güzel bir dille duyuruyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir anlatıma sahiptir?
A)
 
B) II
 
O) III
 
D) IV


14. "Bütün yolculuklar bir adımla başlar."
Yukarıdaki cümleyle aşjj. anlatılmak istenen nedir?
A) Atılan bir adım işe başlamak demektir.
B) Yolculuğa başlamak için bir adım yeter.
C) Hızlı adımlar yolculuğu çabuklaştırır.
D) Bir adım atmadan yolculuk olmaz.

15."Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da biliniri ama önce yanlış bilinirse doğru¬ya ulaşılamaz." cümlesiyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.
B) insan demiri döve döve demirci olur.
C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
D) Pehlivan yenile yenile yenmesini öğrenir.
 

16.(I) Mandarin Çincesi 900 milyon kişiyle en çok insanın konuştuğu dil. (II) Bunu ispanyolca ve İngilizce takip ediyor. (III) Uluslararası bilim, tica¬ret ve kültürel alanda ingilizce yaygın olarak kul¬lanılıyor. (IV) Bu, ingilizceyi ikinci dil olarak ko¬nuşanların sayısının, ana dili İngilizce olanlar¬dan daha çok olmasına neden oluyor. (V)Bu, üzerinde dikkkatle düşünülmesi gereken bir ko¬nudur.
Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendinden sonra gelen cümlenin gerekçesidir?
 
A) II
D)V
B)lll
C)IV
 

 

 
17. Atalarımız " " demişler. Demişler ve
söylenen sözün ne kadar önemli olduğunu vur¬gulamışlar. Öyleyse hangi sözün ne anlama gel¬diğini, nerede, nasıl kullanılacağını iyi bilmemiz gerekir.
Parçada boş bırakılan yere getirilemeyecek atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.
B) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir. 
C)Bin düşün bir söyle.
D) Dinleyen söyleyenden arif olmalı.
 

18. Doğru olsam ok gibi Yabana atarlar beni Eğri olsam yay gibi Elde tutarlar beni
Yukarıdaki dörtlüğe anlamca en yakın atasö¬zü hangisidir?
A) Eğri bacanın dumanı doğru çıkar.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C) Doğru sarsılır, ama yıkılmaz.
D) Doğru gidenin başı duvara çarpmaz.
 
 

19. (I) Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek yazarın eserlerinden bazılarıdır. (II) Ya¬zar bazı eserlerinde Kurtuluş Savaşını konu ola¬rak işlemiştir. (III) Bir romanında kahramanların¬dan hoppa bir kızı konuştururken onu gülünç göstermek için fazla abartılı davranmamıştır. (IV) Yazar bir piyesinde ise günlük hayatı betim¬lemeye çalışmıştır.
Yukarıdaki  numaralandırılmış cümlelerden hangisinde öznel bir anlatım vardır?
C) III
A)
B)
D) IV

20. "insanların gönüllerini kazanmak için en kestir¬me yol sevgi yoludur."
Yukarıdaki cümleyle anlatılmak istenen ne¬dir?
A) Gönül kazanma en çabuk sevgiyle olur.
B) Sevgisiz insanları tanıyamayız.
C) Hedefe çabuk ulaşmak için sevgi gerekir.
D) Yollardaki engelleri sevgiyle kaldırabiliriz.
 
21. "Bir adım atmak için, bin adımı göze alanlar, yol¬ların hükümdarıdır."
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley¬le aynı doğrultuda değildir?
A) Başarı yolundaki engelleri göze almak gerekir.
B) Başarıya ulaşmak özveri gerektiren bir iştir.
C) Başarı, zorlukları aşmakla mümkündür.
D)Sorunların arttığı yerde başarıya ulaşılamaz.
 
22. "Ne zaman okula değil de kırlara çiçek toplama¬ya gitsek, ertesi gün derste en önemli şeyleri an¬lattığını söyler öğretmen."
Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenebilir?
A) Öğretmenimizin böyle söylemesi benim ona olan güvenimi sarstı.
B) Öğretmenimiz bizim, okula bağlılığımızı artır¬mak için böyle söylemektedir.
C)Bir öğrencinin okula devam etmesi kadar an¬lamsız bir şey yoktur.
D)Kırlarda dolaşmak hayatı olduğu gibi görmeyi sağlar.

 23."Yaşlanmak, bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız artar." cümlesiyle anlatılmak iste¬nen n^dir?
A) Yaşlılık
B) Yorgunluk
C) Hayat mücadelesi
D) Tecrübe
 

                                   CEVAPLAR              
              
TEST:14           1.B 2. D 3. A 4. A 5. D 6. B 7. D 8. C 9. A 10. B 11.C 12. A 13. D 14. D
 15. D 16. C 17. B 18. D 19. C 20. C 21. A 22. A 23. A 24. A    
 
TEST: 15           1.D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. B 11.C 12. A 13. C 14. C
 15. D 16. A 17. D 18. C 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. D 25. D   

TEST: 16          1.B 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C 7. D 8. A 9. A 10. D 11. D 12. D 13. B 14. C
 15. C 16. B 17. A 18. A 19. B 20. C 21. A 22. B 23. D 24. D 25. D   

TEST: 17         1. A 2. B 3. B 4. D 5. D 6. D 7. A 8. B 9. D 10. B 11.A 12. C 13. C 14. A
 15. A 16. C 17. B 18. B 19. A 20. A 21. D 22. D 23. D 
  EĞİTİM  -  ÖĞRETİM
 KONU ANLATIMLARI
 İNGİLİZCE  TESTLER
 YAZILI SORULARI 4-8
 HİKAYE -MASALLAR
 ETKİNLİKLER  1 -  5
    
 TEOG SBS PYBS OKS
 SUNULAR VİDEOLAR
 ANİMASYONLAR
 SORU BANKASI  1-8
 MAT.SORU BANKASI
 OYUN, YARIŞMALAR
 DİLBİLGİSİ  -  İMLA
 ONLİNE TESTLER
 TÜM   DÖKÜMANLAR
 MATE. VİDEO  SUNU
    
 KOMİK BİLMECELER
 KIZILCASÖĞÜT İÖO
 ÖĞRENCİLERİM KİO
 SINIFIM - OYUNLAR
 4  İŞLEM  SUNULARI
 BAYRAM    ŞİİRLERİ
 SİTE HTML KODLARI
 OKULŞARKISÖZLERİ
  LİNKLER
........
SİTENE EKLEEğitim Siteleri
CANLI RADYO DİNLE
TESTİMİZ.COM
.
YUKSEL UGURLUOGLU
..
    SİTE İSTATİSTİKLERİ    
Üye 5.019Max.Çevrimiçi 115
     Son Üye Gündüz Aktürk
     ÇOĞUL ZİYARETÇİ SAYISI
Sayaç


Reklam
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar4.71744.7363
Euro5.52015.5422